Suche

Gotthold Ephraim Lessing Nikolaikirchplatz 7

[ ] Gotthold Ephraim Lessing Spandauer Straße 68

Moses Mendelssohn Mehringdamm 21

[ ] Moses Mendelssohn Spandauer Straße 29

Robert Zelle Kreuzbergstraße (Viktoriapark)