https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Gedenktafel_Columbiadamm_128__Neuk__Tu__rkischer_Friedhof.JPG
© Foto: OTFW, CC BY-SA 3.0
https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Gedenktafel_Columbiadamm_128__Neuk__Tu__rkischer_Friedhof.JPG https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/columbiadamm_128_b.jpg https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/columbiadamm_128_d.jpg https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/columbiadamm_128_e.jpg

Türk Şehitliği

Berlin'de ikinci Türk mezarlığı olarak 1866 yılında Sultan

Abdül Aziz zamanında kurulmuştur 1798'de tesis olunan ilk

Türk kabristanındaki mevtâlar buraya taşınmışlardır.

Mezarları nakledilen, Prusya'da Osmanlı sefiri iken 29 Ekim 1798'de

vefat eden devlet adamı, şair ve tasavvuf eri Giritli Ali Aziz

Efendi ile diğer dört merhum adına 1867 yılında kurulan abide

1988'de Berlin Senatosu tarafından Diyanet Işleri Türk-Islâm

Birliğinin işbirliği ile tamir edilmiştir.

1920/21 yıllarında şehilliğin ihyasında Osmanlı Büyükelçiliği

eski imamı Hafız Şükrü Efendi'nin büyük emiği geçmiştir.

Caminin yapımı ve şehitliğin bugünkü durumu Berlin'de çalışan

Türk işçisinin eseridir.

 

Der türkische Friedhof

wurde als zweite türkische Begräbnisstätte Berlin's[!] 1866

zur Regierungszeit des Sultans Abdül Aziz eingeweiht. Die

auf dem 1798 eingerichteten ersten Türkenfriedhof bestattet

gewesenen Toten wurden hierher überführt.

Das im Jahre 1867 für den Staatsmann, Dichter und Mystiker

Ali Aziz Efendi aus Kreta, verstorben am 29. Oktober 1798

als osmanischer Botschafter in Preußen, und die zusammen

mit ihm hierher überführten weiteren vier Verstorbenen

errichtete Monument ist im Jahre 1988 durch den Senat

von Berlin in Zusammenarbeit mit der Türkisch-Islamischen Union

der Anstalt für Religion restauriert worden.

Um die Erneuerung des Friedhofes hat sich 1920/21 der ehem.

Imam der osmanischen Botschaft, Hafız Şükrü Efendi, verdient

gemacht.

Die Moschee und die heutige Gestalt des Friedhofes ist

das Werk der türkischen Arbeitnehmerschaft Berlin's[!].