https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Gedenktafel_Zionskirchplatz__Mitte__Dietrich_Bonhoeffer-2.jpg
© Foto: OTFW, CC BY-SA 3.0
https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Gedenktafel_Zionskirchplatz__Mitte__Dietrich_Bonhoeffer-2.jpg https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/zionskirchplatz_bonhoef_2_a.jpg

Dietrich Bonhoeffer

am 4. Februar 1906 in Breslau geboren,

war Vikar in der Zionsgemeinde.

Als evangelisher Theologe und

engagierter Pastor der Bekennenden Kirche

widersprach und widerstand er

dem Nationalsozialismus.

Er stritt für die Ökumene und wurde

als Märtyrer am 9. April 1945 im

Konzentrationslager Flossenbürg ermordet.

Dietrich Bonhoeffer

ur. 4 lutego 1906 we Wrocławiu (Breslau),

był wikariuszem Kościoła Syjonu.

Jako ewangelicki teolog oraz zaangażowany

społecznie pastor Kościoła Wyznającego

przeciwstawił się nazizmowi

w słowie i czynie.

Był rzecznikiem ekumenizmu.

Zmarł śmiercią męczeńską 9 kwietnia 1945

w obozie koncentracyjnym

we Flossenbürgu.

Eine Zweitfassung dieser Bronzeskulptur findet sich vor der St.-Elisabeth-Kirche in Wrocław (Breslau)

Drugi egzemplarz tej rzeźby znajduje się przed Kościołem Św. Elżbiety we Wrocławiu (Breslau)