https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Gedenktafel_Rathenower_Str_81__Moabi__Antoni__n_Hampl.jpg
© Foto: OTFW, CC BY-SA 3.0
https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Gedenktafel_Rathenower_Str_81__Moabi__Antoni__n_Hampl.jpg https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Hampl_Rathenower_a.jpg https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/Hampl_Rathenower_b.jpg

ANTONÌN HAMPL

 

PŘEDSEDA

ČESKOLOVENSKÉ

SOCIÁLNÉ DEMOKRATICKÉ

STRANY DĚLNICKÉ,

TAJEMNÍK SVAZU KOVODĚŮ

A MINISTR VLÁDY

ČESKOLOVENSKÉ REPUBLIKY,

ZAHYNUL V TÉTO VĚZNICI

17.5.1942

 

ČEST JEHO PAMÁTCE

 

VĚNOVALA ČESKÁ STRANA

SOCIÀLNĚ DEMOKRATICKÁ

A SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÁ

STRANA NĚĚKA V ROCE 2016

 

VORSITZENDER

DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN

SOZIALDEMOKRATISCHEN

PARTEI DER ARBEITER, SEKRETÄR

DES METALLARBEITER-VERBANDES

UND MINISTER DER REGIERUNG

DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN

REPUBLIK, KAM IN DIESEM

GEFÄNGNIS AM 17.5.1942 UM.

 

EHRE SEINEM ANDENKEN

 

GESTIFTET VON DER TSCHECHISCHEN

SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI

UND DER SOZIALDEMOKRATISCHEN

PARTEI DEUTSCHLANDS IM JAHR 2016

 

1874 - 1942